Persbericht NEPG – NEPG hoopt op 5 procent daling areaal